Tìm kiếm theo chữ cái

Trả lời câu hỏi

Chi Thị Hằng

con e mất cách đây 7 thág,cháu đc 7 tháng rưỡj và bị lưu,hôm qua bố ck e mơ con e về kêu lạh lắm,rằm t7 e đốt qáo cho cháu rồj,m1 và rằm hàng thág đều thắp hg cháu,gjờ e nên làm thế nào ạ.mẹ e bảo mang qáo ra mộ đốt cho cháu,e k biết nên làm thế nào,mọj ngườj júp e vớj ạ

Chú Cuội Lên Sàn: E chụp tay phải lên
Thích · 2 Tháng 2 2016 lúc 2:42

Tú Trần: trần cũng như âm ,người có tên ,thế e đã làm cho cháu mâm cơm và đặt cho cháu cái tên để nhận tổ quy tông chưa
Thích · 2 Tháng 2 2016 lúc 2:45

Thảo Phương: E có đặt ten cháu cho cháu về nhà mẹ e thuê thầy về cúng cho cháu và lập bát hương ạ
Thích · 2 Tháng 2 2016 lúc 2:46


Tú Trần: chưa đặt tên chưa trình dòng họ ,bà tổ cô chua thu nhận người thì nhà e có cỗ bàn ko vào được
Thích · 2 · 2 Tháng 2 2016 lúc 2:47
Xóa
Tú Trần
Tú Trần cái này tốt nhất đừng mời thầy tay em làm cho con e là tốt nhất
Thích · 2 Tháng 2 2016 lúc 2:47
Xóa
Nguyen Tuan
Nguyen Tuan Gửi cháu vào chùa cho có chỗ nương tựa
Thích · 2 Tháng 2 2016 lúc 2:48
Xóa
Thảo Phương
Thảo Phương Mẹ e có thuê thầy cúng nhưng e k biết là được chưa giờ e nên làm ntn ạ
Thích · 2 Tháng 2 2016 lúc 2:48
Xóa
Tú Trần
Tú Trần vì sai 1 ly đi 1 dặm vong âm họ khó tính va hay tủi bóng
Thích · 2 Tháng 2 2016 lúc 2:48
Xóa
Thảo Phương
Thảo Phương Giờ e cần làm ntn hả c, hôm kia e mới biết tin mình vừa có bầu
Thích · 2 Tháng 2 2016 lúc 2:49
Xóa
Thảo Phương
Thảo Phương Bà tổ cô chưa nhận con e vào đong họ hát c
Thích · 2 Tháng 2 2016 lúc 2:50
Xóa
Chú Cuội Lên Sàn
Chú Cuội Lên Sàn E ko sao đâu
Thích · 2 Tháng 2 2016 lúc 2:49
Xóa
Thảo Phương
Thảo Phương Bố e mơ nv mấy hôm trc Ck e cũng mơ mộ k tốt e cũng vậy và rất hay mơ trẻ con k lành lặn ạ
Thích · 2 Tháng 2 2016 lúc 2:51
Xóa
Tú Trần
Tú Trần trước có lời trên có tiếng với quan thần linh sau làm mâm cơm mời gia tiên tiền tổ sau mua cho con 2 bộ quần áo và ít đồ chúng sinsinh để bố thí
Thích · 2 Tháng 2 2016 lúc 2:50
Xóa
Thảo Phương
Thảo Phương C ơi nên khấn ntn ạ và cần làm ntn đầu đuôi c giúp e với ạ
Thích · 2 Tháng 2 2016 lúc 2:53
Xóa
Tú Trần
Tú Trần cái này thì 30 tết này làm luôn 1 thể thỉnh bà tổ cô về rồi xin dai hỏi thì chuẩn nhất
Thích · 2 Tháng 2 2016 lúc 2:51
Xóa
Chú Cuội Lên Sàn
Chú Cuội Lên Sàn 29
Thích · 2 Tháng 2 2016 lúc 2:52
Xóa
Chú Cuội Lên Sàn
Chú Cuội Lên Sàn Năm nay ko có 30
Thích · 2 Tháng 2 2016 lúc 2:52
Xóa
Thảo Phương
Thảo Phương Vk Ck e mới ra ở riêng bàn thờ cháu thì để ở nhà bố mẹ vậy e phải làm ở nhà bố mẹ phải k ạ
Thích · 2 Tháng 2 2016 lúc 2:52
Xóa
Tú Trần
Tú Trần nếu tôn cất lâp thờ thì e phải làm như bình thương gia tien va thần linh
Thích · 2 Tháng 2 2016 lúc 2:53
Xóa
Tú Trần
Tú Trần nếu ko lam thì thoi ko sao chung với nhà bố mẹ đẻ cũng được
Thích · 1 · 2 Tháng 2 2016 lúc 2:54
Xóa
Tú Trần
Tú Trần 1 bát quan thần linh 1 bát gia tiên 1 bát bà tổ cô
Thích · 2 Tháng 2 2016 lúc 2:54
Xóa
Tú Trần
Tú Trần trong đó bát gia tiên chung với e trong đó rồi
Thích · 2 Tháng 2 2016 lúc 2:55
Xóa
Thảo Phương
Thảo Phương E ra ở riêng lập bàn thờ thổ công thoi Ak, cháu chưa được gia tiên công nhận hát c,49 mẹ e nhờ sư trên chùa về cúng cho châu
Thích · 2 Tháng 2 2016 lúc 2:55
Xóa
Tú Trần
Tú Trần cai được hay chưa thì anh ko rõ phải xin đài thỉnh gia tiên về hỏi e ơi
Thích · 2 Tháng 2 2016 lúc 2:57
Xóa
Thảo Phương
Thảo Phương Khấn như thế nào để xin đài hả a e còn trẻ nên chưa biết nhiều ạ
Thích · 2 Tháng 2 2016 lúc 2:58
Xóa
Thảo Phương
Thảo Phương E đốt nhiều đồ cho cháu lắm k biết vì sao cháu lại kêu lạnh ạ
Thích · 2 Tháng 2 2016 lúc 2:59
Xóa
Tú Trần
Tú Trần e 30 này dọn ban thờ và mua hương hoa trà thuốc
Thích · 2 Tháng 2 2016 lúc 3:00
Xóa
Tú Trần
Tú Trần cộng ít tiền tào quan
Thích · 2 Tháng 2 2016 lúc 3:00
Xóa
Tú Trần
Tú Trần đầu tiên e khấn thế này này
Thích · 2 Tháng 2 2016 lúc 3:01
Xóa
Thảo Phương
Thảo Phương Vâng cần làm như nào và khấn ntn a giúp e với
Thích · 2 Tháng 2 2016 lúc 3:01
Xóa
Tú Trần
Tú Trần con lậy quan thần linh ,sơn thần bản thổ ngự trị tại đất này
Thích · 2 Tháng 2 2016 lúc 3:01
Xóa
Tú Trần
Tú Trần trên quan có lời dưới quan có tiếng
Thích · 2 Tháng 2 2016 lúc 3:01
Xóa
Tú Trần
Tú Trần hôm nay 30 tết gia đình con của ít lòng nhiều xin quan thần linh chứng cho lòng thành tâm của gia đình con
Thích · 2 Tháng 2 2016 lúc 3:03
Xóa
Tú Trần
Tú Trần sau con xin phép quan thần linh cho con thỉnh gia tiền tổ dòng họ... vè ăn tết cùng gia đình
Thích · 2 Tháng 2 2016 lúc 3:05 · Đã chỉnh sửa
Xóa
Tú Trần
Tú Trần sau khi xin e bắt đầu thỉnh gia tiên về và hỏi thôi
Thích · 2 Tháng 2 2016 lúc 3:04
Xóa
Thảo Phương
Thảo Phương Con e ten là lương tuệ linh vậy e hỏi rằng cho con xin hỏi con gái con ten..đã được gia tiên chứng nhận đồng ý cho cháu và đong họ..chưa phải k a
Thích · 2 Tháng 2 2016 lúc 3:06
Xóa
Thảo Phương
Thảo Phương Vậy khi đốt quần áo e có cần ghi tên châu vào quần áo không ạ
Thích · 2 Tháng 2 2016 lúc 3:07
Xóa
Tú Trần
Tú Trần gọi là ún đỏ e nhé
Thích · 2 Tháng 2 2016 lúc 3:22
Xóa
Thảo Phương
Thảo Phương Có ghi ten để cốt bát hương r a vậy lúc đốt quần áo e làm ntn Ak bàn thờ cháu riêng bàn thờ các cụ
Thích · 2 Tháng 2 2016 lúc 3:23
Xóa
Tú Trần
Tú Trần khi bà tổ cô chỉ đc rồi thì e ko cần ghi tên vào quần áo e nhé
Thích · 2 Tháng 2 2016 lúc 3:24
Xóa
Thảo Phương
Thảo Phương Thế khấn cho cháu ntn v a
Thích · 2 Tháng 2 2016 lúc 3:25
Xóa
Tú Trần
Tú Trần tốt nhất ún đỏ e ko nên để ban thở riêng mà hãy nhập vào bát ja tiên là đc
Thích · 2 Tháng 2 2016 lúc 3:26
Xóa
Thảo Phương
Thảo Phương Nhập vào bát chung thì phải mời thầy về làm hả a
Thích · 2 Tháng 2 2016 lúc 3:29
Xóa
Tú Trần
Tú Trần bố mẹ tên là... bố mẹ ko có duyên đc làm bố mẹ của con,nay 30 tết ún về cùng gia tiên ăn tết với gd bm gửi cho ún quần áo mới để ún mặc đẹp ,ún thiếu j cứ về báo cho bm biết
Thích · 2 Tháng 2 2016 lúc 3:30
Xóa
Tú Trần
Tú Trần ko cần ,xin nhận tổ quy tông rồi ún nhà e đc bà tổ cô gjúp đỡ
Thích · 2 Tháng 2 2016 lúc 4:43 · Đã chỉnh sửa
Xóa
Tú Trần
Tú Trần 2 vck trc khi ăn j mời nó 1 câu trc khi ăn,đi làm việc j trc khi đi xin nó phù hộ che trở cho đc tốt đẹp
Thích · 2 Tháng 2 2016 lúc 3:34
Xóa
Tú Trần
Tú Trần lên chùa quán sứ mua quyển xám hối tối trc khi đi ngủ tụng cho con sớm siêu thoát ,năng làm việc thiện ,rằm va mùng 1 năng đi chùa và có điều kiện mua đồ phóng sinh tích đức
Thích · 2 Tháng 2 2016 lúc 3:38
Xóa
Tú Trần
Tú Trần phúc đức tại mẫu mẹ làm con hưởng ,nó ko may ko đc làm ng thì 2 vck cố gắng làm thiện để cho con nó bỏ oán hận và tủi bóng nó đi đầu thai kiếp khác
Thích · 1 · 2 Tháng 2 2016 lúc 3:42
Xóa
Thảo Phương
Thảo Phương Dạ e cảm ơn a rất nhiều ạ
Thích · 2 Tháng 2 2016 lúc 4:07
Xóa
Thảo Phương
Thảo Phương Sao lại không cần xin nhận tổ quy tông hát a
Thích · 2 Tháng 2 2016 lúc 4:09
Xóa
Thảo Phương
Thảo Phương E ở hải phòng có thể đọc kinh gì hả a để e tìm
Thích · 2 Tháng 2 2016 lúc 4:17
Xóa
Tú Trần
Tú Trần e tụng kinh xám hối e nhé nếu ăn mặn thì qua 6 tiếng thân thể sạch sẽ hãy tụng e nhé :3
Thích · 2 Tháng 2 2016 lúc 4:41
Xóa
Thảo Phương
Thảo Phương Vang e cảm ơn a ạ
Thích · 2 Tháng 2 2016 lúc 4:41
Xóa
Tú Trần
Tú Trần ko có j e
Thích · 1 · 2 Tháng 2 2016 lúc 4:43

Mơ thấy Phật có phải là mình sắp có tin vui phải không ạ?

Người gửi: Phạm Xuân Phong

Xem trả lời

Mơ thấy con của mình đã mất hiện về báo mộng thì em phải làm sao ạ?

Người gửi: Chi Thị Hằng

Xem trả lời

Một lúc mơ thấy đàn ông lạ, mơ thấy mồ mả, mơ thấy rắn là điềm báo gì vậy mọi người?

Người gửi: Phạm Thị Mai

Xem trả lời

Mơ thấy người thân sinh em bé là điềm dữ phải không ạ?

Người gửi: Trần Ngọc Thắng

Xem trả lời

Bài viết xem nhiều